Boi Roi (Dong Nhi) - Dong Nhi

Bối Rối (Dong Nhi) - Đông Nhi

Doi Cho (Manh Quan) - Dong Nhi

Đợi Chờ (Manh Quan) - Đông Nhi 

Da Mai Cach Xa (Do Hieu) - Dong Nhi

Đã Mãi Cách Xa (Do Hieu) - Đông Nhi

Chen Dang (Truong Le Son) - Thu Phuong

Chén Đắng (Truong Le Son) - Thu Phương

Dong Song Khong Tro Lai (Bao Phuc) -Thuy Tien

Dòng Sông Không Trở Lại (Bao Phuc) -Thủy Tiên

Dung Hoi Vi Sao (Le Duc Long) - Phillip Huy

Đừng Hỏi Vì Sao (Le Duc Long) - Phillip Huy

Dung Noi Loi Chia Tay (Nhac Ngoai) - Doanh Doanh ft. Chosen One

Đừng Nói Lời Chia Tay (Nhac Ngoai) - Doanh Doanh ft. Chosen One

Dung Trach Nguoi Oi (Le Huu Ha) - Thuy Tien

Đừng Trách Người Ơi (Le Huu Ha) - Thủy Tiên

Khi Anh Thoang Qua Doi Toi (Mai Anh Viet) - Thien Kim

Khi Anh Thoáng Qua Đời Tôi (Mai Anh Viet) - Thiên Kim

Khuc Mua Buon (Truc Ho) - Ho Ngoc Nhu & Lam Nhat Tien

Khúc Mưa Buồn (Truc Ho) - Hồ Ngọc Như & Lâm Nhật Tiến

LK Mat Thu Cho Nguoi & Tuoi Xa Nguoi (Tu Cong Phung & Ngo Thuy Mien) - Huong Giang & Tran Thai Hoa

LK Mắt Thu Cho Người & Tuổi Xa Người (Tu Cong Phung & Ngo Thuy Mien) - Hương Giang & Trần Thái Hòa

Chiec Bong Mong Manh (Le Huu Ha) - Phuong Trang

Chiếc Bóng Mong Manh (Lê Hựu Hà) - Phương Trang

Gui Gio Cho May Ngan Bay (Doan Chuan & Tu Linh) - Dinh Bao

Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay (Đoàn Chuẩn & Từ Linh) - Đình Bảo

Mua Di Vang (Tuan Thang) - Ninh Cat Loan Chau

Mưa Dĩ Vãng (Tuấn Thăng) - Ninh Cát Loan Châu

Nguoi Di Ngoai Pho (Anh Viet Thu) - Nhu Quynh

Người Đi Ngoài Phố (Anh Việt Thu) - Như Quỳnh

Tien Dua (Nhac: Song Ngoc - Tho: Nguyen Sa) - Y Lan

Tiễn Đưa (Nhạc: Song Ngọc - Thơ: Nguyên Sa) - Ý Lan