20 Mua Nang La (Trinh Cong Son) - Khanh Ly

20 Mùa Nắng Lạ (Trịnh Công Sơn) - Khánh Ly