Hinh Nhu La Tinh Yeu (Pham Anh Dung) - Dieu Hien (3 tracks)

Hình Như Là Tình Yêu (Pham Anh Dung) - Diệu Hiền (3 tracks)